17°C

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ 1- РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ ДО ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗЕЛЕНА ХАРТА – КАК ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО НА ПРОЕКТ „ОЩЕ ПО- АКТИВНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО (ОАЗИС)“

В изпълнение на поставените задачи и цели на Дейност 1- Разработване на препоръки до общинската администрация и ЗЕЛЕНА ХАРТА – КАК ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО на проекта „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“, по който община Бяла е партньор, с цел прозрачност и отчетност на дейностите по проекта екипът на Сдружение АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА разработи:
– „Доклад от проведени проучвания и анализи на нагласите и нуждите“;
– „Доклад от проведен обществен дебат за форма и съдържание на ЗЕЛЕНАТА ХАРТА“;
– „Доклад за проведена разяснителна кампания „ЗАЩО Е НУЖНО РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ХАРТА – КАК ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО“.