лого град Бяла
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
loader-image
Бяла, BG
4:19 pm,
12°C
Humidity 79 %
Wind Gust Wind Gust: 17 Km/h
Clouds Clouds: 100%
Sunrise Sunrise: 6:50 am
Sunset Sunset: 5:52 pm

ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗЕЛЕНА ХАРТА ПО ПРОЕКТ „ОЩЕ ПО- АКТИВНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО (ОАЗИС)“

На 29.11.2022 г. в заседателната зала на „ОКИ- Музей гр. Бяла“ се проведе обществен дебат за съдържание на ЗЕЛЕНА ХАРТА по проект „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. На дебата взеха участие представители на НПО и на община Бяла