лого град Бяла
API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.
loader-image
Бяла, BG
4:19 pm,
12°C
Humidity 79 %
Wind Gust Wind Gust: 17 Km/h
Clouds Clouds: 100%
Sunrise Sunrise: 6:50 am
Sunset Sunset: 5:52 pm

ИЗГОТВЕНИ ПРЕПОРЪКИ ПО ПРОЕКТ „ОЩЕ ПО- АКТИВНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО (ОАЗИС)“

В изпълнение на поставените задачи и цели Дейност 1- Разработване на препоръки до общинската администрация и ЗЕЛЕНА ХАРТА – КАК ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО на проекта „Още по- Активни За управленИе в партньорСтво (ОАЗИС)“, партньорите по проекта – Община Бяла и Сдружение АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА, систематизираха изводите, констатации и предложенията на участниците в проведените проучвания и дебати и отправените към общинска администрация Бяла ПРЕПОРЪКИ, в следните документи:

  • – ПРЕПОРЪКИ към местната власт за отчитане нагласите, нуждите и тесните места във взаимодействието съвместната общност;
  • – ПРЕПОРЪКИ към местната власт за ползата от публично – частното партньорство в процеса на определяне и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво.